sztuka
korzystania
z prawa

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

więcej

Obowiązek dbałości o dobro pracownika

więcej

Ochrona znaków towarowych

więcej

Protokołowanie uchwał zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

więcej

Spółka cicha - plusy i minusy

więcej

oferta kompleksowej obsługi prawnej dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstwzasady świadczenia pomocy prawnej

Pomoc prawną świadczymy mailowo, telefonicznie, w siedzibie Kancelarii lub w siedzibie Klienta – w zależności od potrzeb naszych Kontrahentów. Obsługujemy firmy z różnych województw, w tym dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Uczestniczymy w procesach sądowych na terenie całego kraju.

Posługujemy się biegle językami: angielskim, niemieckim i czeskim – i w tych językach również świadczymy obsługę prawną.

 

obszary specjalizacji

Jakkolwiek każda z osób wchodzących w skład zespołu Kancelarii specjalizuje się w określonych dziedzinach prawa, obsługę stałych Klientów prowadzi Opiekun Klienta wyznaczony spośród specjalistów dziedziny prawa najbardziej odpowiadającej potrzebom Firmy. Oczywiście, świadcząc obsługę prawną, opiekun korzysta z doświadczenia i wiedzy całego zespołu. Na potrzeby bardziej skomplikowanych spraw tworzymy odrębne grupy specjalistów.

Nasze specjalizacje:

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo geologiczne i górnicze,
 • prawo wodne,
 • prawo odpadowe (w tym odpady wydobywcze),
 • prawo ochrony przyrody,
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych,
 • rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych;

INWESTYCJE

 • prawo budowlane,
 • kontrakty budowlane,
 • relacje inwestor - generalny wykonawca - podwykonawca,
 • prawo zarządzania przestrzenią,
 • planistyka i urbanistyka,
 • warunki zabudowy
 • FIDIC,
 • ochrona zabytków;

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • prawo autorskie i prawa pokrewne,
 • wynalazki (patenty), wzory użytkowe i przemysłowe, topografia układów scalonych,
 • znaki towarowe,
 • prawa do domen internetowych;

 

PRAWO SPÓŁEK

 • prawo spółek handlowych,
 • stosunki wewnątrzkorporacyjne,
 • nadzór właścicielski,
 • kontrola spółek przez organy administracji;

PRAWO CYWILNE

 • własność i inne prawa rzeczowe, w tym prawa do przestrzeni (własność górnicza, użytkowanie górnicze) oraz prawa do wód,
 • prawo umów (także umów zawieranych ze Skarbem Państwa);
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie;

PRAWO PROCESOWE

 • spory cywilnoprawne, administracyjne i sądowoadministracyjne,
 • arbitraż krajowy i międzynarodowy,
 • mediacja (cywilna i administracyjna);

 


 

procedury wewnętrzne i wsparcie technologiczne pracy Kancelarii

 Tam, gdzie pozwala na to charakter zlecenia (np. due diligence), stosujemy najlepsze praktyki zarządzania projektami.

Obsługę prawną wspomaga oprogramowanie do obsługi kancelarii prawniczych, opracowane indywidualnie na potrzeby naszej Kancelarii.

do góry