posted by: Magdalena Walczak
Utworzono: 27 styczeń 2019

Badania najwyższych dopuszczalnych stężeń kwarcu i krystobalitu

Czy po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku koniecznym będzie powtórzenie badań kwarcu i krystobalitu dla stanowisk, na których pomiary te były wykonane według dotychczasowych zasad?


Przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku prac wprowadzają najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) dla krzemionki krystalicznej – kwarc [14808-60-7]; krystobalit [14464-46-1] - frakcja respirabilna. Przedsiębiorca powinien zatem przeprowadzić nowe pomiary stężenia kwarcu i krystabalitu w celu ustalenia, czy nie przekraczają one NDS ustalonego jako 0,1 mg/m3. Badania wykonane przed wejściem w życie przywołanego rozporządzenia powinny zostać zatem uzupełnione o pomiary kwarcu i krystabalitu.

do góry