posted by: Magdalena Walczak
Utworzono: 08 lipiec 2019

 Urlop macierzyński a wygaśnięcie umowy na czas określony 

Zatrudniamy pracownicę na podstawie umowy o pracę na czas określony. Pracownica jest obecnie w ciąży. Termin, na jaki została zawarta umowa o pracę upłynie w trakcie urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Czy umowa ulegnie przedłużeniu na czas urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego? Jeżeli umowa nie ulegnie przedłużeniu, czy wpłynie to na uprawnienie pracownicy do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego? Czy jest możliwe ewentualne przedłużenie umowy z pracownicą w opisanej sytuacji?

Zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Umowa nie ulega przedłużeniu z mocy prawa po dniu porodu na czas urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Jeżeli zatem termin, na jaki została zawarta umowa o pracę upłynie w trakcie urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego pracownicy, umowa zostanie rozwiązana z upływem terminu, na jaki została zawarta.
W przypadku, jeżeli umowa ulegnie rozwiązaniu podczas urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, nie wpłynie to uprawnienie pracownicy do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek ten po rozwiązaniu umowy będzie wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Ewentualne przedłużenie umowy z pracownicą jest oczywiście możliwe, jeżeli tylko taka będzie wola stron umowy. Umowa nie przedłuża się jednak z mocy prawa ani też przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku przedłużenia takiej umowy.

do góry