posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 26 listopad 2018

Możliwość wprowadzenia obowiązku noszenia okularów ochronnych


Z uwagi na bezpieczeństwo pracowników przedsiębiorca chce wprowadzić obowiązek noszenia okularów ochronnych. Pomysł ten spotkał się z krytyką pracowników. Kto i w jaki sposób może wprowadzić taki obowiązek?

O obowiązku noszenia okularów ochronnych na zakładzie górniczym decyduje kierownik ruchu zakładu górniczego w dokumencie bezpieczeństwa. Obowiązek sporządzenia dokumentu bezpieczeństwa wynika z § 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1008).

Obowiązek stosowania okularów ochronnych może być wprowadzony niezależnie od opinii pracowników. W przypadku ewentualnego wypadku na zakładzie niewątpliwie łatwiej będzie udowodnić brak odpowiedzialności przedsiębiorcy za zaistniałe zdarzenie.

Warto dołożyć starań by wytyczne dot. stosowania okularów ochronnych były jasne i konkretne.  Prawidłowym będzie dopuszczenie możliwości odstąpienia (jednorazowego lub czasowego) od obowiązku noszenia środków ochrony oczu za zgodą kierownika ruchu zakładu górniczego w przypadku, gdy ich stosowanie może zwiększyć ryzyko wystąpienia wypadku.

do góry