posted by: Magdalena Walczak
Utworzono: 01 grudzień 2018

Okulary a wyświetlacze w maszynach

Część pracowników wykonuje pracę na ładowarkach posiadających wyświetlacze. Czy pracodawca ma obowiązek refundacji okularów korekcyjnych dla tych pracowników?

Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Pracodawca jest zatem zobowiązany do refundacji kosztu okularów korekcyjnych w stosunku tylko do tych pracowników, którzy wykonują pracę przy obsłudze monitorów ekranowych. § 2 pkt 1 powyższego rozporządzenia stanowi, że przez monitor ekranowy należy rozumieć urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu.
Jednocześnie jednak rozporządzenie w § 3 wprowadza szereg wyłączeń związanych z jego stosowaniem. Rozporządzenia nie stosuje się m.in. do kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów (§ 3 pkt 1 rozporządzenia).
Ponieważ w przedstawionej powyżej sytuacji mamy do czynienia z kabiną sterowniczą ładowarki wyposażoną w wyświetlacz, przepisy rozporządzenia nie będą mieć zastosowania. Biorąc pod uwagę powyższe, nie ma obowiązku refundacji okularów korekcyjnych dla pracowników, którzy wykonują pracę na ładowarkach posiadających wyświetlacze.

do góry