posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 22 luty 2013

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych


Ojciec dziecka wpłaca dobrowolnie alimenty na rzecz naszego syna. Co mogę zrobić aby uregulować tę sytuację prawnie i mieć dokument ma mocy którego ojciec dziecka będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka? Czy mogę skierować sprawę do sądu?

Najlepszym rozwiązaniem powyższej sytuacji jest:
1)    Skierowanie do sądu zawezwania do próby ugodowej lub też
2)    Skierowanie do sądu pozwu o alimenty.

W związku z tym, iż ojciec dziecka dobrowolnie wpłaca pieniądze na rzecz dziecka w określonej wysokości istnieje duże prawdopodobieństwo, iż podczas rozprawy dotyczącej zawezwania do próby ugodowej dojdzie między stronami do zawarcia ugody, w której strony określą wysokość alimentów i termin ich zapłaty.
Do zawezwania do próby ugodowej nie ma potrzeby dołączania dokumentów, czy też powoływania zeznań świadków.
W przypadku gdy strony podczas rozprawy ugodowej nie dojdą do porozumienia zawsze pozostaje skierowanie do sądu  pozwu o alimenty.  
Do pozwu o alimenty dołącza się dowody w postaci dokumentów, można powołać świadków wskazując ich imię i nazwisko, a także adres zamieszkania, aby wezwanie ich do sądu było możliwe. Należy również dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Zarówno pozew o alimenty jak i skierowanie zawezwania do próby ugodowej zwolnione jest z uiszczania opłat. Warto również wskazać, iż roszczenia o alimenty przedawniają się z upływem trzech lat co oznacza, iż można dochodzić alimentów tylko i wyłącznie za trzy lata wstecz.
Sprawy o alimenty kierowane są sądu rejonowego wydziału rodzinnego. Właściwość miejscowa sądu zależy od wyboru powoda. Można skierować pozew według właściwości ogólnej, a więc miejsca zamieszkania pozwanego (w Pani przypadku ojca), albo też można skorzystać z właściwości przemiennej i skierować sprawę do sądu właściwego według miejsca zamieszkania uprawnionego - dziecka.
Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (ojca). Kierując pozew o alimenty należy wykazać potrzeby dziecka – rachunki za żywność, ubrania, zabawki, leki, wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem, rachunki za dodatkowe zajęcia pozaszkolne, korepetycje.
Przy ustalaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego  (ojca)sąd  bierze się pod rozwagę wszystkie jego dochody (w gotówce, w naturze, rentę odszkodowawczą itp.) oraz możliwości osiągania dochodu z jego majątku jaki można uzyskać przy należytym gospodarowaniu tym majątkiem, a zwłaszcza pożytki naturalne i pożytki cywilne uzyskiwane z tego majątku. Jeżeli ojciec dziecka nie wykorzystuje posiadanych możliwości zarobkowych (kwalifikacji, zdolności itp.), to jego możliwości zarobkowe należy oceniać według dochodów, jakie by osiągnął, gdyby podjął odpowiednie do nich zatrudnienie.
Po uzyskaniu wyroku sadowego, w przypadku gdyby ojciec dziecka nie chciał płacić alimentów można skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności.

podobne artykuły

do góry