Drukuj

Prawo geologiczne i górnicze jest ciekawą, ale i trudną materią (gałęzią prawa). Współpracując z kopalniami podziemnymi, otworowymi oraz odkrywkowymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami pracodawców zrzeszającymi przedsiębiorców oraz osoby kierownictwa i dozoru ruchu, zdobyliśmy doświadczenie również i w tej dziedzinie.

Naszym klientom doradzamy na każdym etapie funkcjonowania zakładu górniczego, oferując kompleksowe doradztwo prawne zarówno właścicielom kopalń, jak i pracownikom kierownictwa i dozoru ruchu. W szczególności zaś nasze porady dotyczą:

Mec. Hubert Schwarz był założycielem i prezesem zarządu Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych we Wrocławiu. Opublikował kilkadziesiąt publikacji z zakresu prawa geologicznego i górniczego, w tym dwutomowy komentarz do ustawy - PGG. Był także prelegentem szeregu konferencji poświęconych tej dziedzinie prawa, współtwórcą projektu Polityki Surowcowej Państwa oraz wybranych programów wykonawczych. Redagował wortal poświęcony nowemu Prawu geologicznemu i górniczemu. Sekretarzował Komisji ds. Zagrożeń i Stosowania Prawa w Odkrywkowych Zakładach Górniczych. Posiada stopień generalnego honorowego dyrektora górniczego, nadany przez Ministra Gospodarki. W latach 2017-2018 był dyrektorem Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz w Ministerstwie Środowiska, odpowiedzialnym m.in. za legislację w obszarze geologii i górnictwa. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Zrównoważonej Energii UNECE (ONZ) oraz Eksperckiej Grupy ds. Klasyfikacji Zasobów UNECE (ONZ). Reprezentował Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.