Oferta Kancelarii dla geologii i górnictwa

Oferta Kancelarii Prawniczej Amadeus obejmuje kompleksową obsługę zakładów górniczych: odkrywkowych, otworowych i podziemnych. Pomoc prawną kierujemy również do tych przedsiębiorców, którzy prowadzą inną niż wydobycie działalność regulowaną przepisami ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, jak drążenie tuneli, działalność w zakresie pozyskiwania energii z ciepła Ziemi, poszukiwanie i rozpoznawanie złóż (w tym wód uznanych za kopaliny) i in.

Dzięki współpracy z geologami, górnikami, geodetami i mierniczymi górniczymi, poza obsługą prawną świadczymy pomoc także w zakresie przygotowania dokumentów regulowanych przepisami Prawa geologicznego i górniczego:

  • dokumentacji geologicznych złóż kopalin,
  • dokumentacji hydrogeologicznych,
  • dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
  • projektów zagospodarowania złóż,
  • planów ruchu zakładu górniczego (także planów ruchu zakładu, planów ruchu likwidowanego zakładu górniczego i in.),
  • dokumentów bezpieczeństwa,
  • zarządzeń kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • dokumentacji rekultywacji.

Ponadto przygotujemy dokumenty wymagane przepisami regulującymi ochronę przyrody z zakresu m.in. ocen oddziaływania na środowisko, gospodarki odpadami (w tym odpadami wydobywczymi), ochrony gruntów rolnych i leśnych, rekultywacji i rewitalizacji terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej (likwidacja zakładu górniczego), gospodarowania wodami (usługi wodne, zgoda wodnoprawna, pozwolenie wodnoprawne). Szerzej o tym zakresie oferty piszemy tutaj.

Specjalizacja Kancelarii Prawniczej Amadeus poparta jest doświadczeniem naszego zespołu.

do góry