Nowelizacja PGG a kwalifikacje osób dozoru

więcej

 Zagrożenie klimatyczne - nowelizacja przepisów 

więcej

 Pojęcie „nienaruszania” przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

więcej

 Wyznaczanie obszaru górniczego 

więcej

 Ochrona ptaków i ich gniazd a termomodernizacja budynków 

więcej

HUBERT SCHWARZ - radca prawny

specjalizacje:

 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo ochrony przyrody,
 • prawo wodne,
 • prawo geologiczne i górnicze,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne;

 

języki:

 • angielski,
 • czeski,
 • rosyjski;

 

formularz kontaktowy:

Hubert Schwarz

 

publikacje:

 1. Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom II. Art. 104-227, Wrocław 2019
 2. Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art. 1-103, wyd. 2 (zmienione), Wrocław 2013
 3. Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art. 1-103, Wrocław 2012
 4. Racjonalna gospodarka złożem w Prawie geologicznym i górniczym [w:] G. Dobrowolski, G. Radecki - Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia, Katowice 2014

  Wybrane artykuły:

 5. "Nienaruszanie" przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Surowce i Maszyny Budowlane 3/2019
 6. Dopuszczanie maszyn i urządzeń do ruchu zakładu górniczego - Kruszywa 2/2019
 7. Błąd w oszacowaniu wydobycia - Kopaliny 5/2015
 8. "Odpis decyzji" w postępowaniu o zatwierdzenie planu ruchu - Kopaliny 5/2015
 9. Kwalifikacje operatorów maszyn - Kopaliny 5/2015
 10. Zgłaszanie zamiaru rozpoczęcia robót oraz poboru próbek geologicznych - Kopaliny 3/2015
 11. O pojęciu zakładu górniczego - Kopaliny 3/2015
 12. Wiercenie studni jako robota geologiczna - Kopaliny 3/2015
 13. Uzgodnienie decyzji WZiZT - właściwość organów - Kopaliny 1/2015
 14. Kryteria uzgodnienia decyzji WZiZT - Kopaliny 1/2015
 15. Utrzymanie ruchu zgodnie z prawem - Surowce i Maszyny Budowlane 5/2014
 16. Kilka tez o rekultywacji - Surowce i Maszyny Budowlane 4/2014
 17. Nowela węglowodorowa a odkrywki - Magazyn Kruszywa 4/2014
 18. Wybrane problemy prawne w praktyce przedsiębiorców górniczych (współautorstwo z prof. Z. Kasztelewiczem) - Przegląd Górniczy nr 10/2014
 19. Dokumentacja ruchowa zakładu górniczego - Surowce i Maszyny Budowlane nr 2/2014
 20. Prawo do informacji geologicznej w ujęciu historycznym - Surowce i Maszyny Budowlane nr 5/2013
 21. Wybrane obowiązki kierownika ruchu według projektu nowego rozporządzenia ruchowego (cz. II) - Surowce i Maszyny Budowlane nr 3/2013
 22. Wybrane obowiązki kierownika ruchu według projektu nowego rozporządzenia ruchowego - Surowce i Maszyny Budowlane nr 2/2013
 23. Wybrane obowiązki przedsiębiorcy według projektu nowego rozporządzenia ruchowego - Surowce i Maszyny Budowlane nr 1/2013
 24. O odpowiedzialności zawodowej w nowym PGG - Surowce i Maszyny Budowlane nr 6/2012
 25. Dokument bezpieczeństwa w projekcie nowego rozporządzenia - Kopaliny nr 5/2012
 26. Słów kilka o odpadach wydobywczych w zakładach górniczych - Surowce i Maszyny Budowlane nr 5/2012
 27. Pojęcie i eksploatacja przyrostów - Kopaliny nr 4/2012
 28. Klasyfikacja ewidencyjna stawów hodowlanych - Kopaliny nr 4/2012
 29. Intruz w zakładzie górniczym - Surowce i Maszyny Budowlane nr 4/2012
 30. Kruczki i sztuczki w zakresie prac geologicznych i przygotowania zakładu do eksploatacji - Surowce i Maszyny Budowlane nr 3/2012
 31. Umowy zakładów górniczych z podmiotami zewnętrznymi - Kopaliny nr 1/2012
 32. Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie BHP w zakładach odkrywkowych - Kopaliny nr 1/2012
 33. Wyznaczanie obszaru górniczego - Surowce i Maszyny Budowlane nr 1/2012
 34. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania wyrobisk górniczych a górnictwo odkrywkowe
 35. Wydobycie na potrzeby własne w nowym PGG - Magazyn Kruszywa nr 1/2012
 36. Zagrożenia w kopalniach odkrywkowych – w nowym PGG, Surowce i Maszyny Budowlane nr 5/2011
 37. Plany ruchu po wejściu w życie nowego Prawa geologicznego i górniczego - Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego nr 4/2011
 38. Drogie wydobycie bez koncesji. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach górniczych i geologicznych w latach 2009-2011 (cz. II) - Surowce i Maszyny Budowlane nr 4/2011
 39. Skarga na decyzję o koncesji. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach geologicznych i górniczych w latach 2009-2010 (cz. I) - Surowce i Maszyny Budowlane nr 3/2011
 40. Poprawa prawa. Najważniejsze zmiany w projekcie prawa geologicznego i górniczego - Surowce i Maszyny Budowlane nr 2/2011
 41. Kontrole w kopalniach odkrywkowych - Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego nr 1/2011
 42. Żegluga śródlądowa upomina się o refulery - Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego nr 2/2010
 43. Czy wszystko, co pływa, jest statkiem? - Surowce i Maszyny Budowlane nr 1/2010
do góry